اعضای شورای ستاد انتخابات جمعیت جوانان انقلاب اسلامی مشخص شد
در احکامی از سوی محمدی نوری دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی : ریس و اعضای شورای ستاد انتخاباتی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شدند به گزارش روابط عمومی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و همزمان با پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با هدف همگرایی در فضای سیاسی کشور و فراهم کردن مشارکت همگانی برای برخورداری از مجلسی مردمی و کارآمد در حکمی از سوی محمدی نوری دبیرکل این تشکل ریس و اعضای ستاد انتخاباتی جمعیت جوانان منصوب شدند. انتصاب این افراد بدین شرح اعلام میگردد: محمد رضایزدی به عنوان ریس ستاد انتخابات عباس علیپور به عنوان دبیراجرایی ستاد بابک صدیقی معاون بازرسی و نظارت ستاد سعید کارگران معاون برنامه ریزی ستاد فرهاد باقری معاون استانهای ستاد مجید حسین زاده به عنوان معاون اطلاع رسانی ستاد محمد رضا شریف کاظمی به عنوان دستیار ویژه دبیرکل در امور انتخابات جعفر چمنی و سهراب رحیمی مشاوران دبیرکل در امور حقوقی ستاد بردیا سراج نماینده دبیرکل در امور هماهنگی داوطلبان مجید قبادی به عنوان نماینده دبیرکل در امور تبلیغات همچنین در خصوص پیگیری امور انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری انتصابات ذیل صورت گرفت: اقای سید علی بطحایی به عنوان ریس ستاد انتخابات حزب درخصوص انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری اقای یوسف جلالی به عنوان دبیراجرایی ستاد
بخش خبر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی - جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

تاریخ : 1398/10/03