معاون هماهنگی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی: دبیران حزب در 8 استان تغییر می کنند
صدیقی از تغییر دبیران استانهای قم، البرز، بوشهر، اصفهان، خراسان جنوبی، سمنان ، لرستان و مرکزی در جمعیت جوانان انقلاب اسلامی با هدف توسعه جمعیت خبر داد. بابک صدیقی، معاون هماهنگی دبیرکل و عضو شورای مرکزی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی با اشاره به جلسه اخیر بررسی عملکرد استانها که با حضور دبیرکل و بازرسان حزب برگزار شد تاکید کرد: یکی از مهمترین ماموریتهای حزب در استانها جذب نخبگان جوان و فعالان سیاسی است که بتوانند با حضورشان هم به توسعه سیاسی استان کمک کنند و هم بتوانند در افزایش مشارکتهای سیاسی حزب نیز اثرگذاری بوجود بیاورند. صدیقی افزود: نظر دبیرکل محترم این بود که در نیمی از استانها تغییرات جدی بعمل آید که پس از بررسی رفتار و تلاشها و عملکرد دبیران استانها بعد از دریافت مجوز در مراکز استانها آنانیکه در راستای برنامه توسعه جمعیت گام برنداشته اند تغییر یابند و البته به برخی استانها تذکر داده شده تا علیرغم شروع چند ماهه فعالیت آنان اقدامات مورد نظر را راهبری کنند و نیز دربرخی استانها که گزینه هایی برای دبیری تشکل مطرح و نهایی شده بودند قرار شد تصمیمات جدیدی گرفته شود. وی اظهار داشت: دبیران استانهای قم ، البرز ،سمنان، مرکزی، بوشهر، اصفهان، لرستان وخراسان جنوبی تاکنون اقدامات لازم را در طول مدت تصدی گری خود در استانها معمول نداشته و یا اینکه برخی از آنان از سیاستهای حزب دچار انحراف شده اند که به نظر میرسد بزودی با تصمیم دبیرکل دچار تغییر و جابجایی خواهند شد والبته از آنان در بخشهای دیگر این حزب استفاده خواهد شد. صدیقی تاکید کرد: در راستای تحقق اهداف انقلاب و تجلی چشم انداز این حزب آماده جذب جوانان شایسته ایران اسلامی هستیم افزود: این تشکل بیست سال سابقه فعالیت سیاسی داشته و بزرگترین حزب سیاسی جوانان کشور محسوب میشود. وی خاطرنشان کرد: انشاا...بزودی با معرفی اعضای ستاد انتخابات حزب در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام فراخوان دعوت از نامزدهای انتخاباتی و با ارائه لیست های انتخاباتی به طور جدی در این عرصه برای بازگشت اعتماد عمومی شرکت خواهیم کرد.
بخش خبر اخبار انتصابات - جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

تاریخ : 1398/10/03