انتصاب و ابقاء محمدرضا یزدی در معاونت اجرایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی
انتصاب و ابقاء محمدرضا یزدی در معاونت اجرایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی به گزارش روابط عمومی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی در حکمی از سوی محمدی نوری دبیرکل این تشکل اقای محمدرضا یزدی از اعضای برجسته و باسابقه این حزب که با رای کنگره توانست به عضو یت در شورای مرکزی انتخاب شود به عنوان معاونت امور اجرایی دبیرکل مجددا انتصاب و ابقاء گردید .
بخش خبر اخبار انتصابات - جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

تاریخ : 1396/12/02