انتصاب سید مهران اشرف جهانی به عنوان مشاوردبیرکل در امور مطالعات راهبردی و اجتماعی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی
انتصاب سید مهران اشرف جهانی به عنوان مشاوردبیرکل در امور مطالعات راهبردی و اجتماعی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی به گزارش روابط عمومی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی در حکمی از سوی محمدی نوری دبیرکل این حزب اقای مهندس سید مهران اشرف جهانی از فعالان ارشد حوزه های علمی و ارتباطات به عنوان مشاور دبیرکل در امور مطالعات راهبردی و اجتماعی حزب منصوب گردید
بخش خبر اخبار انتصابات - جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

تاریخ : 1396/12/02